Trolley buses

Routes №1 – №22, Rostov-on-Don
Fares: 17 RUR. Pay-as-you-enter.


About trolley buses

Click on the route to see more details.

RouteShort scheme
1 Central Train Terminal (Rostov Glavny) - Selmash stationBolshaya Sadovaya str. - K. Marks sq. - Old Bus Terminal
2 Central Train Terminal (Rostov Glavny) - 35 Liniya str.Bolshaya Sadovaya str. - K. Marks sq.
5 Central Train Terminal (Rostov Glavny) - Selmash stationKrasnoarmeyskaya str. - Sholokhova str. - Old Bus Terminal
6 Central market (Tsentralny Rynok) - Koroliova sq.Voroshilovsky av. - Nagibina av. - Kosmonavtov av.
8 Central market (Tsentralny Rynok) - Bearing plant №10Circle route (Click to get more details).
9 Central Train Terminal (Rostov Glavny) - the Old AirportBolshaya Sadovaya str. - K. Marks sq. - Old Bus Terminal - Sholokhova str.
10 Central market (Tsentralny Rynok) - Association of the blind citizenStachki av.
12 Central market (Tsentralny Rynok) - Bearing plant №10Circle route (Click to get more details).
14 Central market (Tsentralny Rynok) - Kamenka districtBudionnovsky av. - Transport University
22 Central Train Terminal (Rostov Glavny) - Aleksandrovka districtBolshaya Sadovaya str. - K. Marks sq. - Sorok Let Pobedy av.